ترجمه آهنگ احبینی از کاظم الساهر

ترجمه آهنگ زیبای احبینی بلا عقد از کاظم الساهر، شعر از نزار قبانی عزیز

أحبینی بلا عقد

 

أحبینی بلا عقد

بدون هیچ گره ای دوستم داشته باش

وضیعی فی خطوط یدی

و در میان خطوط کف دستم ناپدید شو

أحبینی لأسبوع لأیام لساعات

من رو برای هفته ای، برای چند ساعت دوست داشته باش

فلست أنا الذی یهتم بالأبد

چرا که من به ابدیت اهمیتی نمی دهم

أحبینی أحبینی ..

دوستم داشته باش، دوستم داشته باش

تعالی واسقطی مطرا ..

بیا و ببار

على عطشى وصحراى

بر تشنگی و صحرای من

وذوبی فی فمی کالشمع ..

و مانند موم در دهانم آب شو

وانعجنی بأجزائی

و با اجزای بدنم بیامیز

أحبینی أحبینی ..

دوستم داشته باش، دوستم داشته باش

أحبینی بطهری أو بأخطاءی

مرا با پاکی ها و با اشتباهاتم دوست داشته باش

وغطینی ایا سقفا من الأزهار

و مرا بپوشان، ای سقفی از شکوفه

یا غابات حناءی

ای جنگل های حنا

أنا رجلا بلا قدرا ..

من مردی بدون سرنوشت هستم

فکونی أنتی لی قدری

پس تو سرنوشت من باش

أحبینی أحبینی ..

مرا دوست داشته باش، مرا دوست داشته باش

أحبینی ولا تتساءلی کیف

مرا دوست داشته باش و نپرس چگونه

ولا تتلعثمی خجلا

و لحظه ای از برای شرم، درنگ نکن

ولا تتساقطی خوفا

و نگذار که ترس تو را از پای درآورد

کونی البحر والمیناء ..

دریا باش و بندرگاه

کونی الأرض والمنفى

زمین باش و تبعید گاه

کونی الصحوه والإعصار

بیداری باش و گردباد

کونی اللین و العنف

نرمی باش و سختی

أحبینی معذبتی

مرا دوست داشته باش، شکنجه گر من

وذوبی فی الهواء مثلی کما شئتی

و در عشق ذوب شو، مانند من، همان گونه که می خواستی

أحبینی بعیدا عن بلاد القهر والکبت

مرا دوست داشته باش، به دور از سرزمین قهر و نکبت

بعیدا عن مدینتنا التی شبعت من الموت

به دور از شهر ما، که سیر شده است از مرگ

أحبینی أحبینی ..

مرا دوست داشته باش، مرا دوست داشته باش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *