ترجمه آهنگ اعمل عاقله از نانسی عجرم

ترجمه آهنگ أعمل عاقله یعنی عاقلانه عمل کنم از نانسی عجرم

کل یومین یبعد ویسبنی واتمنی بحبه بیحسبنی

هر دو روز من رو ترک می کنه و من آرزو دارم دوستم داشته باشه

هفضل کده سایباه یعذبنی وینسى هوایا

این طور بهتره که من رو ترک کنه و عذابم بده و زیاد فراموش کنه؟

یبعد عنی وانادی علیه واللی نبات فیه بنصبح فیه

ازم دوری می کنه و من صداش می کنم ولی باز روز از نو روزی از نو

بس لامتى انا کده ها نادیه یا قلبی کفایه

ولی تا کی من هی صداش کنم؟ ای دل من بس کن

انا ملیت اتعب واتحمل وأعمل عاقله

من خسته شدم هی تلاش کنم و تحمل کنم و عاقلانه عمل کنم

انا على الحل ده معاه بصراحه مش متفأله

راستش رو بخوای من در مورد اون خوش بین نیستم

وعایزنی اسأل عنه الاول طیب مش سأله

و ازم انتظار داره مثل اوایل سراغش رو بگیرم، ولی نمی کنم

مهما حاولت یا قلبی اقوله مبیفرقش کلامی ده کله

هر چقدر سعی کردم بهش بگم ولی حرفم براش فرقی نداره

والموضوع مش عارفه انا حله بقالی لیالی

و چند شبه که نتونستم این موضوع رو حل کنم

کل ما یزعل منی یغیر عقله صغیر طبعه غریب

هر وقت ازم ناراحت می شه تغییر می کنه کوچک عقل می شه و طبعش غریب می شه

حد یقله بجد تعبت ده یاما جرالی

یه نفر بهش بگه که واقعا خسته شدم از این ماجرا ها

انا ملیت اتعب واتحمل وأعمل عاقله

من خسته شدم هی تلاش کنم و تحمل کنم و عاقلانه عمل کنم

انا على الحل ده معاه بصراحه مش متفأله

راستش رو بخوای من در مورد اون خوش بین نیستم

وعایزنی اسأل عنه الاول انا مش سأله

و ازم انتظار داره مثل اوایل سراغش رو بگیرم، ولی نمی کنم

انا ملیت اتعب واتحمل واعمل عاقله

من خسته شدم هی تلاش کنم و تحمل کنم و عاقلانه عمل کنم

انا على الحل ده معاه بصراحه أنا مش متفأله

راستش رو بخوای من در مورد اون خوش بین نیستم

وعایزنی اسأل عنه الاول طیب مش سأله

و ازم انتظار داره مثل اوایل سراغش رو بگیرم، ولی نمی کنم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *