دانلود و ترجمه آهنگ عبرت الشط علی مودک از کاظم الساهر

ترجمه فارسی آهنگ عربی عبرت الشط علی مودک از کاظم الساهر یک آهنگ قدیمی و نوستالژیک که البته جدیدا هم زیاد بازخوانی شده!

دانلود آهنگ عبرت الشط

ترانه های عراقی معمولا با یک شعر دو بیتی شروع می شن که آخرین مصرع اون ها به “یه” ختم می شه! به این نوع شعر می گن “ابوذیه”!

یک رسم هست که ترانه ها رو با یک ابوذیه شروع کنن و به صورت آواز بخونن! به این قسمت از ترانه می گن “مَوال”!

 

یا کاس العمر ما ظلت وش البیک

ای جام عمر من، چیزی که در تو بود تموم شد

ویا جرحی إش وقت تنزف وشل بیک

و ای زخم من تا کی خون ریزی می کنی، تمام خون من خشک شد

یقلی لیش متمرمر وش لبیک

به من می گه که چرا تلخی می کنی و چت شده

وهو سبب کل الل صار بیه

در حالی که خودش دلیل همه بلاهاییه که سرم اومد

 

 

عبرت الشط على مودک وخلیتک على راسی

به خاطر تو از رودخونه رد شدم و تو رو بالای سرم گذاشتم

بکل غطه أحس بالموت وبقوه أشهق أنفاسی

هر بار که زیر آب می رفتم حس می کردم دارم می میرم و به سختی نفس می کشیدم

وسمیتک أعز ناسی

با این حال تو رو عزیز ترینم صدا می کردم

کل هذا وقلت أمرک أحلى من العسل مرک

با این همه گفتم، امر امر توست، تلخی تو از عسل برام شیرین تره

وین ترید أروح ویاک بس لا تجرح إحساسی

کجا می خوای بری؟ باهات می آم، فقط احساسم رو زخمی نکنی

أمر وعیونی بعیونک وأنت عیونک لغیری

رد می شم در حالی که به چشمات نگاه می کنم، ولی تو نگاهت به کس دیگه ایه

فضلتک على روحی وضاع ویاک تقدیری

تو رو به خودم هم ترجیح دادم، این طور شد که ارزشم ضایع شد

قول أیش قصرت ویاک وش تطلب بعد أکثر

بگو برات چی کم گذاشتم و بیش تر از این دیگه چی می خوای؟

على ذراعی تنام اللیل وأقول إرتاح وأنا أسهر

هر شب روی دستم می خوابیدی و می گفتم تو راحت باش و من شب رو بیدار می موندم

وصلت لشاطئ أحلامک بتضحیتی وسهر لیلی

به بالاترین رویاهات رسیدی، به خاطر از خودگذشتی و شب بیداری من

ولا مره قلت ممنون وأنا الل منهدم حیلی

حتی یک بار هم تشکر نکردی، در حالی که من همه توانم از بین رفته بود

قول أیش قصرت ویاک وش تطلب بعد أکثر

بگو برات چی کم گذاشتم و بیش تر از این دیگه چی می خوای؟

على کفوفی تنام اللیل وأقول إرتاح وأنا أسهر

بر روی کتف هام می خوابیدی و می گفتم تو راحت باش و من شب رو بیدار می موندم

ترجمه آهنگ احبینی از کاظم الساهر

ترجمه آهنگ زیبای احبینی بلا عقد از کاظم الساهر، شعر از نزار قبانی عزیز

أحبینی بلا عقد

 

أحبینی بلا عقد

بدون هیچ گره ای دوستم داشته باش

وضیعی فی خطوط یدی

و در میان خطوط کف دستم ناپدید شو

أحبینی لأسبوع لأیام لساعات

من رو برای هفته ای، برای چند ساعت دوست داشته باش

فلست أنا الذی یهتم بالأبد

چرا که من به ابدیت اهمیتی نمی دهم

أحبینی أحبینی ..

دوستم داشته باش، دوستم داشته باش

تعالی واسقطی مطرا ..

بیا و ببار

على عطشى وصحراى

بر تشنگی و صحرای من

وذوبی فی فمی کالشمع ..

و مانند موم در دهانم آب شو

وانعجنی بأجزائی

و با اجزای بدنم بیامیز

أحبینی أحبینی ..

دوستم داشته باش، دوستم داشته باش

أحبینی بطهری أو بأخطاءی

مرا با پاکی ها و با اشتباهاتم دوست داشته باش

وغطینی ایا سقفا من الأزهار

و مرا بپوشان، ای سقفی از شکوفه

یا غابات حناءی

ای جنگل های حنا

أنا رجلا بلا قدرا ..

من مردی بدون سرنوشت هستم

فکونی أنتی لی قدری

پس تو سرنوشت من باش

أحبینی أحبینی ..

مرا دوست داشته باش، مرا دوست داشته باش

أحبینی ولا تتساءلی کیف

مرا دوست داشته باش و نپرس چگونه

ولا تتلعثمی خجلا

و لحظه ای از برای شرم، درنگ نکن

ولا تتساقطی خوفا

و نگذار که ترس تو را از پای درآورد

کونی البحر والمیناء ..

دریا باش و بندرگاه

کونی الأرض والمنفى

زمین باش و تبعید گاه

کونی الصحوه والإعصار

بیداری باش و گردباد

کونی اللین و العنف

نرمی باش و سختی

أحبینی معذبتی

مرا دوست داشته باش، شکنجه گر من

وذوبی فی الهواء مثلی کما شئتی

و در عشق ذوب شو، مانند من، همان گونه که می خواستی

أحبینی بعیدا عن بلاد القهر والکبت

مرا دوست داشته باش، به دور از سرزمین قهر و نکبت

بعیدا عن مدینتنا التی شبعت من الموت

به دور از شهر ما، که سیر شده است از مرگ

أحبینی أحبینی ..

مرا دوست داشته باش، مرا دوست داشته باش