دانلود آهنگ بس بس انا احبک انت و بس

دانلود و ترجمه آهنگ شاد “بس بس انا احبک انت و بس”

دانلود آهنگ انا احبک انت و بس

 

بس بس أنا أحبک إنت بس

فقط تو رو دوست دارم و بس

وقلبی لک یرمس

دلم فقط برای تو می تپه

وقلبی مایبی غیرک وبس

و دلم غیر اتو کسی رو نمی خواد و بس

غمازه لا بموت أنا حس

چشمک زنه، احساس می کنم دارم می میرم

وعیونها ترمش

وقتی چشم هاش پلک می زنه

غمزه وحده

فقط با یه چشمک

ونقول وراء الشمس

می گیم که پشتش خورشیده

جننتی خبلتنی بحلاها یننتنی

مجنونم کرد، دیوونه ام کرد، با زیباییش مجنونم کردم

دوختنی أذبحتنی بجمالها موتتنی

گیجم کرد، من رو کشت، با زیباییش من رو کشت

بس بس انا احبک انت بس

فقط تو رو دوست دارم و بس

وقلبی لک یرمس

دلم فقط برای تو می تپه

وقلبی مایبی غیرک وبس

و دلم غیر اتو کسی رو نمی خواد و بس

غمازه لا بموت انا حس

چشمک زنه، احساس می کنم دارم می میرم

وعیونها ترمش

وقتی چشم هاش پلک می زنه

غمزه وحده

فقط با یه چشمک

ونقول وراء الشمس

می گیم که پشتش خورشیده

حس حس فینی إنت بس حس

احساس کن، تو فقط من رو احساس کن

أنا لک إنته بس

من فقط برای تو ام

عمری یابی لک یرخص

عمر من عزیزم، برای تو ارزونه

نظرتها یمه یمه تخز

نگاهش، وای نگاهش ذلیل نی متع

منها أنا أکش

من ازش فراریم

بسمه منها أوف

وای یه لبخند از اون

تحبس النفس

نفس رو توی سینه حبس می کنه

جننتی خَبَلتَنِی بِحُلاها یننتنی

مجنونم کرد، دیوونه ام کرد، با زیباییش مجنونم کردم

دَوَّختَنِی أذبحتنی بِجِمالها مَوَّتَتنِی

گیجم کرد، من رو کشت، با زیباییش من رو کشت

أش أش

وای وای

منها أنا إنخرش

من ازش می ترسم

قلبی فز وإرتعش

دلم بیدار شد و لرزید

أوهو عرفت

و اون فهمید

کم بعیش انا بس

تا کی زنده بمونم، بسه دیگه

أعشقتها

عاشقش شدم

ویلی ویلی بس

وای وای، بسه

یقلبی أدردش

قلبم من می گه

طحت فحبها هیا هیا بس

عاشقش شدم، فقط اون و بس

جننتی خبلتنی بحلاها یننتنی

مجنونم کرد، دیوونه ام کرد، با زیباییش مجنونم کردم

دوختنی أذبحتنی بجمالها موتتنی

گیجم کرد، من رو کشت، با زیباییش من رو کشت

دانلود و ترجمه آهنگ هله هله از ولید الشامی

دانلود و ترجمه آهنگ شاد هله هله از ولید شامی رو براتون آماده کردم. برای دانلود روی دکمه پایین کلیک کنید.

 

دانلود آهنگ هله هله

الله یدیم الضحکه

خدا این خنده ها رو نگه داره

ونبقى بحب ولهفه

و با عشق و شور بمونیم

ولا یحرمنی شوفه وجهک

و دیدن روی تو رو از من نگیره

من اصحى ومن اغفى

وقتی که بیدار می شم و می خوابم

ویهنینا بحبنا

و ما رو با عشقمون خوشحال کنه

ویبعد عنا الفرقه

و جدایی رو از ما دور کنه

یا توأم روحی اللی یشبهنی

ای همزاد جانم که شبیه منه

یاحب قلبی وعشقه

ای عشق قلب من

وهلا هلا

درود، درود

هلا باللی وفا

خوش آمد به کسی که وفا کرد

وبقلبی اکتفى

و به قلب من کفایت کرد

هلا بتالی الصبر

درود بعد از صبر

هلا بحب العمر

خوش آمد به عشق زندگی ام

احبک وبجنون

با جنون دوستت دارم

وعندی تسوى کون

برای من کل دنیایی

بعد قلبی هلا ومیه هلا

درود و صد بدرود

احبک بالسکوت

توی سکوت دوستت دارم

وانا بحبک اموت

و در عشقت می میرم

احبک وانا اصیح

دوستت دارم و این رو فریاد می زنم

وعلى وجهی اطیح

و با صورت زمین می خورم

بعد قلبی وهلا

دل من درود

هلا ومیه هلا

درود و صد بدرود

هلا ومیه هلا

درود و صد بدرود

وهلا هلا

درود، درود

باحاساسی ویاک

به احساس من با تو

ما اظن اله حدود

که فکر نمی کنم حدی داشته باشه

ما تهمنی الاحزان

غم ها برای من اهمیتی نداره

دام انته موجود

تا زمانی که تو باشی

وهلا هلا

درود و درود

لو فارقت عیونی

اگه از چشم ها جدا بشی

ما اصبر ولا لحظه

یه لحظه هم صبر نمی کنم

مثل المجنون اللی یعاند

مثل دیوانه ای که دست و پا می زنه

بس بوجهک ارضى

فقط با روی تو راضی می شم

مالقیت أحد مثلک

کسی مثل تو پیدا نکردم

وما اظن مثلک ألقی

و فکر نکنم مثلت پیدا کنم

ومن الیوم یمر بدونک

و اگه روزی بدون تو باشم

تلقاه ضایج خلقی

می بینی که کج خلقی می کنم

هلا بالأدمنت

درود به کسی که معتادش شدم

بی وتعلقت

و بهش وابسته شدم

الأول والاخیر

همون اول و آخر

اللی یحب بضمیر

کسی که از ته دل دوست داره

ابوسه والعسل على شفتی یظل

می بوسمش و عسل روی لب هام می مونه

بعد قلبی هلا

دل من درود

هلا ومیه هلا

درود و صد بدرود

جناحی البیه اطیر

بال من که با تو پرواز می کنم

وعلى الغیمه اصیر

و بالاتر از ابرها می رم

کلش مو قلیل

خیلی نه کم

اموتن ع الثقیل

برای تو گرانبها می میرم

بعد قلبی هلا

دل من درود

هلا ومیه هلا

درود و صد بدرود

وهلا هلا

درود، درود

باحاساسی ویاک

به احساس من با تو

ما اظن اله حدود

که فکر نمی کنم حدی داشته باشه

ما تهمنی الاحزان

غم ها برای من اهمیتی نداره

دام انته موجود

تا زمانی که تو باشی

وهلا هلا

درود و درود

ترجمه آهنگ یا انا یا انا از فیروز

یا انا یا انا یا انا ویاک، ترانه ای که روی آهنگ موتزارت از بانو فیروز خونده شده رو در خدمتتون هستم.

یا أنا یا أنا أنا ویاک صرنا القصص الغریبه

من، من با تو ام، من و تو شدیم یه قصه عجیب

یا أنا یا أنا أنا ویاک و انسرقت مکاتیبی

من با تو ام، نامه هام رو دزدیدند

و عرفوا انک حبیبی

و فهمیدند که تو معشوق منی

و عرفوا انک حبیبی

و فهمیدند که تو معشوق منی

یا أنا یا أنا هرب الصیف هربت عناقید الزینه

من، من، تابستان فرار کرد و خوشه های انگور زینتی رفت

وإذا ضیعنی الهوى شی صیف بقلبک بتلاقینی

ولی اگه عشق، چند تابستان رو از من گرفت، من رو توی قلبت پیدا می کنی

و خبینی و لا تخبینی

من رو پنهان کن، من رو پنهان نکن

و خبینی و لا تخبینی

من رو پنهان کن، من رو پنهان نکن

لیالیک بعینیی شبابیک مضویی

شب های تو در چشمانم، پنجره های روشنی هستند

سفرنی حبیبی سفرنی بلیالیک

محبوب من، من رو در شب هایت به سفر ببر

و أنا قول لا تنسى على طول لا تنسى

و من می گم، هیچ وقت من رو فراموش نکن

و عیونک تاخدنی و توعدنی بلیالیک

چشمانت من رو می بره و قول شبهایت رو بهم میده

ترکوا ترکوا سهر البال و العاشق لم جناحو

رفتند و من رو با خاطری آشفته ترک کردند، و عاشق بال هاش رو جمع کرد

ترکوا أسامیهن عالباب على کتب الدمع و راحوا

اسمهاشون رو روی در، روی کتاب اشک ترک کردند و رفتند

نسیونا و أرتاحوا

ما رو فراموش کردند و راحت شدند

نسیونا و أرتاحوا

ما رو فراموش کردند و راحت شدند

یا أنا یا أنا

من، من

یا أنا یا أنا

من، من

یا أنا یا أنا

من، من

أنا ویاک

من با توهستم

دانلود و ترجمه آهنگ طیر انت از ایفان ناجی

این هم یک آهنگ شاد دیگه از ایفان ناجی، طیر انت و انی الگاع

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود آهنگ طیر انت و انی الگاع

طیر انت وانی الکاع لابد تحط یوم

تو پرنده ای و من زمین، بالاخره یه روز می نشینی

طیر انت وانی الکاع لابد تحط یوم

تو پرنده ای و من زمین، بالاخره یه روز می نشینی

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

فارکنی علک فوک مابین الغیوم

من رو ترک کن، بالای ابرها معلق بمون

فارکنی علک فوک مابین الغیوم

من رو ترک کن، بالای ابرها معلق بمون

من اتزخ مطر دنیاک ترجعلی مهموم

وقتی هوات ابری بشه، ناراحت بر می گردی

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

امشی ما عندی ای شک

برو، من هیچ شکی ندارم

ترجع لحضنی عشک

به آغوش من، لونه خودت بر می گردی

یعنی قابل اغشک انی

حاضرم باهات شرط ببندم

اتحملت یما یما روح ودرب السلامه

چه چیزها که نکشیدم، برو سفرت سلامت

تیجی تمشی بندامه ثانی

بالاخره یه روز با ندامت بر می گردی

طَیَّرَ أَنْتِ وانِییَ الکاع لِأُبْد تُحَط یَوْم

تو پرنده ای و من زمین، بالاخره یه روز می نشینی

طَیَّرَ أَنْتِ وانِییَ الکاع لِأُبْد تُحَط یَوْم

تو پرنده ای و من زمین، بالاخره یه روز می نشینی

ترجعلی ترجعلی مُتَطَیِّر لِلدَوْم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

ترجعلی ترجعلی مُتَطَیِّر لِلدَوْم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

سنین اتعب انی وضاع کل التعب ذاک

سالها من زحمت کشیدم، همش به باد رفت

سنین اتعب انی وضاع کل التعب ذاک

سالها من زحمت کشیدم، همش به باد رفت

وکفاتی وکفاتی ما غزرت ویاک

تلاش هام تلاش هام، هیچ کدوم نمک نداشت

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

یا طیر دنیا تدور بیک وبلیاک

ای پرنده، دنیا تو رو می چرخونه و بدون تو هم می چرخه

یا طیر دنیا تدور بیک وبلیاک

ای پرنده، دنیا تو رو می چرخونه و بدون تو هم می چرخه

وما حد ما یعرف غیر اللی رباک

و هیچ کس نخواهد فهمید، به جز من که بزرگت کردم

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

أَمْشِی ما عِنْدِی أَیْ شِکّ

برو، من هیچ شکی ندارم

تُرْجَع لِحِضْنِی عُشّکَ

به آغوش من، لونه خودت بر می گردی

یُعَنِّی قابِل أَغْشَکِ أَنِی

حاضرم باهات شرط ببندم

اتحملت یما یما رَوَّحَ وَدَرِبَ السَلامَه

چه چیزها که نکشیدم، برو سفرت سلامت

تیجی تُمْشِی بِنَدامَه ثانِی

بالاخره یه روز با ندامت بر می گردی

خاین نکرت بساع لبروحه شالک

خائن، چه زود انکار کردی کسی که تمام جونش بلندت کرد

خاین نکرت بساع لبروحه شالک

خائن، چه زود انکار کردی کسی که تمام جونش بلندت کرد

تغدرنی تغدرنی وتربح عبالک

من رو فریب می دی، فکر می کنی که سود می کنی

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

قبلی نسیت شلون جان انت حالک

یادت رفت قبل من حالت چطور بود

قبلی نسیت شلون جان انت حالک

یادت رفت قبل من حالت چطور بود

سویت لک مامر حتى بخیاک

برات چیزهایی انجام دادم که به ذهنت هم نمی رسید

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

ترجمه آهنگ انت عمری از ام کلثوم

بالاخره افتخار ترجمه از ام کلثوم هم نصیب ما شد. ترجمه آهنگ های ام کلثوم کار سختیه چرا که خیلی مسئولیت داره.

ولی به هر حال سعی کردم یه چیز خوبی در بیاد. این شما و این هم صدای جاویدان کوکب الشرق

رجعونی عنیک لأیامی اللی راحوا

چشمهایت مرا به روزهای گذشته، باز گرداند

علمونی أندم على الماضی وجراحه

چشمهایت، به من آموخت که بر گذشته و زخم هایش پشیمان شوم

اللی شفته قبل ما تشوفک عنیه

آنچه پیش از دیدن تو، دیدم

عمر ضایع یحسبوه إزای علیّ

عمری تباه بود، چگونه آن را به حساب من می شمارند

انت عمری اللی ابتدی بنورک صباحه

تو عمر منی که با نورت صبح زندگی ام آغاز شد

قد ایه من عمری قبلک راح وعدّى

چقدر از عمر من پیش از تو سپری شد و شمرده شد

یا حبیبی قد ایه من عمری راح

حبیب من، چقدر از عمر من سپری شد

ولا شاف القلب قبلک فرحه واحده

و دلم پیش از تو ذره ای شادی هم ندید

ولا داق فی الدنیا غیر طعم الجراح

و در دنیا غیر از طعم زخم ها نچشید

ابتدیت دلوقت بس أحب عمری

اما حالا، دوست داشتن زندگی را آغاز کرده ام

ابتدیت دلوقت اخاف لا العمر یجری

حالا ترس از گذران عمر را آغاز کرده ام

کل فرحه اشتاقها من قبلک خیالی

هر شادی که پیش از تو خیالم می خواست

التقاها فی نور عنیک قلبی وفکری

دل و جانم در نور چشمانت پیدا کرد

یا حیاه قلبی یا أغلى من حیاتی

ای جان دلم، ای گران تر از جانم

لیه ما قابلتش هواک یا حبیبی بدری

چرا عشق تو را پیش از این ندیدم، حبیبم، ماه من

اللی شفته قبل ما تشوفک عنیه

آنچه پیش از دیدن تو، دیدم

عمر ضایع یحسبوه إزای علیّ

عمری تباه بود، چگونه آن را به حساب من می شمارند

انت عمری اللی ابتدی بنورک صباحه

تو عمر منی که با نورت صبح زندگی ام آغاز شد

اللیالی الحلوه والشوق والمحبه

شب های شیرین و شوق و محبت را

من زمان والقلب شایلهم عشانک

دل من، دیرزمانی است که برای تو نگاه داشته است

دوق معایا الحب دوق حبه بحبه

عشق را با من بچش، ذره ذره بچش

من حنان قلبی اللی طال شوقه لحنانک

با شوق قلبم که بسیار مشتاق مهربانی توست

هات عنیک تسرح فی دنیتهم عنیه

چشمانت را بیاور که در دنیای آنها، چشمانم سرگردان شود

هات ایدیک ترتاح للمستهم ایدیه

دستانت را بیاور تا دستانم از لمس آن ها آرام شود

یا حبیبی تعالى وکفایه اللی فاتنا

محبوبم، بیا، آنچه از دست دادیم برای مان کافی است

هو اللی فاتنا یا حبیب الروح شویه

آنچه از دست دادیم، محبوب جانم، مگر کم بود؟

اللی شفته قبل ما تشوفک عنیه

آنچه پیش از دیدن تو، دیدم

عمر ضایع یحسبوه إزای علیّ

عمری تباه بود، چگونه آن را به حساب من می شمارند

انت عمری اللی ابتدی بنورک صباحه

تو عمر منی که با نورت صبح زندگی ام آغاز شد

یا حبیبی تعالى وکفایه اللی فاتنا

محبوبم، بیا، آنچه از دست دادیم برای مان کافی است

هو اللی فاتنا یا حبیب الروح شویه

آنچه از دست دادیم، محبوب جانم، مگر کم بود؟

اللی شفته قبل ما تشوفک عنیه

آنچه پیش از دیدن تو، دیدم

عمر ضایع یحسبوه إزای علیّ

عمری تباه بود، چگونه آن را به حساب من می شمارند

انت عمری اللی ابتدی بنورک صباحه

تو عمر منی که با نورت صبح زندگی ام آغاز شد

یا أغلى من أیامی

ای برتر از روزهایم

یا أحلى من أحلامی

ای زیباتر از خواب هایم

خدنی لحنانک خدنی

مرا با مهربانی ات ببر

من الوجود وابعدنی

از هستی مرا ببر و دور کن

بعید بعید أنا وانت

دورِ دور، من و تو

بعید بعید وحدینا

دورِ دور، ما به تنهایی

ع الحب تصحى أیامنا

روزهایمان با عشق زنده گردد

ع الشوق تنام لیالینا

با شور شبهایمان بخوابد

صالحت بیک ایامی

با تو، با روزهایم آشتی کردم

سامحت بیک الزمن

با تو، زمان را بخشیدم

نستنی بیک آلامی

با تو دردهایم را فراموش کردم

ونسیت معاک الشجن

و با تو غم ها را فراموش کردم

ودعونی عنیک للأیامی اللی راحوا

چشمهایت مرا با روزهای گذشته، وداع داد

علمونی أندم على الماضی وجراحه

به من آموختند که بر گذشته و زخم هایش پشیمان شوم

اللی شفته قبل ما تشوفک عنیه

آنچه پیش از دیدن تو، دیدم

عمر ضایع یحسبوه إزای علیّ

عمری تباه بود، چگونه آن را به حساب من می شمارند

ترجمه آهنگ حبیبتی من تکون از عبدالحلیم حافظ

حبیبتی من تکون آهنگی زیبا به درخواست یکی از خوانندگان ترجمه شده، گوش بسپارید.

الرفاق حائرون .. یفکرون .. یتساءلون فی جنون

دوستان سرگردانند، در اندیشه اند، با جنون می پرسند

الرفاق حائرون .. یفکرون .. یتساءلون فی جنون

دوستان سرگردانند، در اندیشه اند، با جنون می پرسند

حبیبتی انا .. من تکون حبیبتی من تکون حبیبتی

محبوب من، چه کسی محبوب من است

یفکرون .. یتساءلون .. یتهامسون .. یتخیلون

می اندیشند، می پرسند، نجوا می کنند، خیال می کنند

اشیاء واشیاء .. واسماء واسماء .. ویضیع کل هذا هباء

چیزها و چیزها، نام ها و نام ها، و همه ی ای چیزها مانند غبار گم می شود

اسماء واسماء.. و اشیاء واشیاء .. ویضیع کل هذا هباء

چیزها و چیزها، نام ها و نام ها، و همه ی ای چیزها مانند غبار گم می شود

اسماء واسماء.. اشیاء واشیاء .. ویضیع کل هذا هباء

چیزها و چیزها، نام ها و نام ها، و همه ی ای چیزها مانند غبار گم می شود

لا تخافی واهدئی .. واهدئی .. یاصغیرتی ..

نترس و آرام باش، آرام باش، کوچکم

ولا تبالی اننی .. اننی یا حبیبتی

و خیالت راحت باشد که من، که من ای محبوبم

اخفی هواک عن العیون .. فکیف منی یعرفون

عشق تو را از چشمان مخفی می کنم، پس چگونه از من بفهمند

حبیبتی حبیبتی انا من تکون حبیبتی .. من تکون حبیبتی انا

محبوب من، چه کسی محبوب من است؟

صغیرتی انا لم اقل شیئاً .. لم اقل

کوچکم، من چیزی نگفته ام، نگفته ام

وابداً ابداً لن اقول ..

و هرگز، هرگز نخواهم گفت

فحرصی علیک کحرص نفسی علی الحیاه لکی تطول

و نگرانی من برای تو، مانند نگرانیم برای زندگیم است که طولانی شود

لا تحذری نظراتهم الیک .. لا تفزعک همساتهم علیک

نگران نگاه هایشان نباش، نگران نجواهاشان نباش

فأنت فی اعماق ذاتی .. سر اسرار حیاتی

که تو در عمق وجود منی، راز رازهای زندگی منی

فدعیهم یا حیاتی .. یاحیاتی دعیهم

پس رهایشان کن زندگیم، زندگیم رهایشان کن

یفکرون .. یتساءلون .. یتخیلون

اندیشه کنند، بپرسند، خیال کنند

ولا تخافی واهدئی .. واهدئی .. یاصغیرتی ..

نترس و آرام باش، آرام باش، کوچکم

لا تبالی اننی .. اننی یا حبیبتی

و خیالت راحت باشد که من، که من ای محبوبم

اخفی هواک عن العیون .. فکیف منی یعرفون

عشق تو را از چشمان مخفی می کنم، پس چگونه از من بفهمند

حبیبتی حبیبتی انا من تکون حبیبتی .. من تکون حبیبتی انا

محبوب من، چه کسی محبوب من است؟

ترجمه آهنگ صباحک سکر از کاظم الساهر

صباحک سکر، صبحت شکرین یا صبحت شیرین یکی از اصطلاحاتیه که به جای صبح به خیر استفاده می شه.

برای صبح به خیر گفتن به عربی می تونید بگید: صباحک سکر، صباح النور، صباح الخیر، صباح العافیه یا هر اصطلاحی که فکر می کنید قشنگه رو بسازید.

این آهنگ از کاظم الساهر هست. گوش بدید لطفا

إذا مر یوم ولم أتذکر

اگه روزی گذشت و من فراموش کردم

به أن أقول صباحک سکر

که بگویم صبحت شکر (صبح به خیر)

فلا تحزنی من ذهولی وصمتی

پس از سکوت و حیرت من ناراحت نشو

ولا تحسبی أن شیئًا تغیر

و فکر نکن که چیزی تغییر کرده

فحین أنا لا أقول أحبک

چرا که من وقتی نمی گویم دوستت دارم

فمعناه أنی أحبک أکثر

معنیش آن است که بیشتر دوستت دارم

إذا ما جلستِ طویلاً أمامی

اگه هر وقت که مدت زمانی زیادی مقابلم نشستی

ک مملکه من عبیر ومرمر

ماننده ملکه ای از عبیر و مرمر

وأغمضت عن طیباتک عینی

و از زیبایی هایت چشم بستم

وأهملت شکوى القمیص المعطر

و گله کردن از عطر پیراهنت را فرو گذاشتم

فلا تنعتینی بموت الشعور

مرا به مرگ احساس توصیف نکن

ولا تحسبی أن قلبی تحجر

و گمان نکن که قلبم سنگ شده باشد

أحبک فوق المحبه لکن

تو را بیش از محبت دوست دارم ولیکن

دعینی أراک کما أتصور

بگذار تو را همانطور که تصور می کنم، ببینم

.

ترجمه آهنگ ای شیء اهدی الیک از ناظم الغزالی

ترجمه فارسی آهنگ عربی ای شیئ فی العید اهدی الیکِ، چه چیزی در عید به تو هدیه بدهم با صدای ماندگار ناظم الغزالی

أی شیء فی العید أهدی الیکِ

چه چیزی در عید به تو هدیه بدهم

یـا ملاکی وکل شـــیء لـدیک

ای فرشته من، در حالی که همه چیز داری

أســــوارا أم دملجا من نضار

دستبند یا بازوبندی از طلا؟

لا أحب القیود فی مـعـصمیک

نه، من بند ها را به دستان تو دوست ندارم

أم خمورا ولیس فی ألأرض خمر

یا شراب؟ در حالی که هیچ شرابی در زمین

کالذی تسـکبین من عینیک

مانند شرابی که از چشمانت می ریزی نیست

أم ورودا والورد أجمله عندی

یا گل؟ که زیباترین گل ها پیش من است

الذی قد نشـــقت مـن خدیک

همانی که از گونه های تو بوییدم

أم عقیقا کــمـــهجتی یتلـــظى

یا عقیقی گدازان مانند جان من؟

والعقیق الثمین فی شـــفتیکِ

در حالی که عقیق گرانبها در لبان توست

لیس عندی شیء أعز من الروح

هیچ چیزی گرامی تر از جان ندارم

وروحی مرهونه فی یدیکِ

و جان من هم که در دستان تو امانت است

ترجمه آهنگ ضمنی علی صدرک از کاظم الساهر

ضمنی علی صدرک، یا من رو در آغوشت پنهان کن از کاظم الساهر


ضمنی على صدرک .. وأبعدنی عن الناس

من رو توی آغوشت پنهان کن، و از مردم دور کن

شوف الغزل والحب .. والنشوه والإحساس

عشق و عشق بازی رو ببین و مستی و احساس رو

والله یا عمری .. لآسّکر بدون الکاس

به خدا ای زندگی من، بدون جام هم مست می شم

ضمنی على صدرک .. بردان دفینی

من رو توی آغوشت پنهان کن، سردمه، گرمم کن

وأنت على کیفیک .. موتنی أو أحیینی

بعد با خیال راحت، من رو بکش و زنده کن

من دون کل البشر .. تعجبنی یا عینی

از بین همه مردم، تو رو دوست دارم ای چشم من

ضمنی على صدرک .. ضمنی ضعف صبری

من رو توی آغوشت پنهن کن، پنهان کن صبرم تمام شد

لأتنفس أنفاسک .. وأحرقها فی صدری

نفس های تو رو تنفس می کنم و توی سینه ام می سوزونم

کل نقطه فی جسمی .. تملکها یا عمری

تو مالک هر نقطه جسم منی، زندگیم

 

ترجمه آهنگ قولی احبک از کاظم الساهر

ترانه بسیار زیبای “قولی احبک” به معنای “بگو: دوستت دارم” از نزار قبانی با صدای زیبای کاظم الساهر

قولی أحبک کی تزید وسامتی

بگو: دوستت دارم، تا زیباییم زیاده گردد

فبغیر حبکٍ لا أکون جمیلاً

که بدون عشق تو زیبا نیستم

قولی أحبک کی تصیر أصابعی

بگو: دوستت دارم، تا انگشتانم طلا گردد

ذهبا وتصبح جبهتی قندیلاً

و پیشانی ام فانوسی نورانی

الآن قولیها .. قولیها ولا تترددی

هم اکنون بگو، بگو و تردید نکن

بعض الهوى لا یقبل التأجیلا

بعضی از عشق ها، هیچ تعویقی نمی پذیرد

سأغیر التقویما لو أحببتنی

تقویم را تغییر خواهم داد، اگر مرا دوست بداری

أمحو فصولا ًأو أضیف فصولاً

فصل هایی را پاک می کنم و فصل هایی می افزایم

وسینتهی العصر القدیم على یدی

و عصر قدیم به دست من پایان می یابد

وأقیم عاصمه النساء بدیلاً

و پایتخت زنان به عنوان جایگزین را برپا می کنم

ملکً أنا لو تصبحین حبیبتی

پادشاهم اگر تو معشوقه من باشی

أغزو الشموس مراکباً وخیولاً

که سواره و تازان به جنگ خورشید می روم

لا تخجلی منی فهذی فرصتی

از من خجالت نکش که این فرصت من است

لأکون بین العاشقین رسولاً

تا بتوانم بین عاشقان، پیامبری باشم