لیست آهنگ های ترجمه شده آهنگ شاد عربی


دانلود آهنگ بس بس انا احبک انت و بس

دانلود و ترجمه آهنگ شاد “بس بس انا احبک انت و بس”

دانلود آهنگ انا احبک انت و بس

 

بس بس أنا أحبک إنت بس

فقط تو رو دوست دارم و بس

وقلبی لک یرمس

دلم فقط برای تو می تپه

وقلبی مایبی غیرک وبس

و دلم غیر اتو کسی رو نمی خواد و بس

غمازه لا بموت أنا حس

چشمک زنه، احساس می کنم دارم می میرم

وعیونها ترمش

وقتی چشم هاش پلک می زنه

غمزه وحده

فقط با یه چشمک

ونقول وراء الشمس

می گیم که پشتش خورشیده

جننتی خبلتنی بحلاها یننتنی

مجنونم کرد، دیوونه ام کرد، با زیباییش مجنونم کردم

دوختنی أذبحتنی بجمالها موتتنی

گیجم کرد، من رو کشت، با زیباییش من رو کشت

بس بس انا احبک انت بس

فقط تو رو دوست دارم و بس

وقلبی لک یرمس

دلم فقط برای تو می تپه

وقلبی مایبی غیرک وبس

و دلم غیر اتو کسی رو نمی خواد و بس

غمازه لا بموت انا حس

چشمک زنه، احساس می کنم دارم می میرم

وعیونها ترمش

وقتی چشم هاش پلک می زنه

غمزه وحده

فقط با یه چشمک

ونقول وراء الشمس

می گیم که پشتش خورشیده

حس حس فینی إنت بس حس

احساس کن، تو فقط من رو احساس کن

أنا لک إنته بس

من فقط برای تو ام

عمری یابی لک یرخص

عمر من عزیزم، برای تو ارزونه

نظرتها یمه یمه تخز

نگاهش، وای نگاهش ذلیل نی متع

منها أنا أکش

من ازش فراریم

بسمه منها أوف

وای یه لبخند از اون

تحبس النفس

نفس رو توی سینه حبس می کنه

جننتی خَبَلتَنِی بِحُلاها یننتنی

مجنونم کرد، دیوونه ام کرد، با زیباییش مجنونم کردم

دَوَّختَنِی أذبحتنی بِجِمالها مَوَّتَتنِی

گیجم کرد، من رو کشت، با زیباییش من رو کشت

أش أش

وای وای

منها أنا إنخرش

من ازش می ترسم

قلبی فز وإرتعش

دلم بیدار شد و لرزید

أوهو عرفت

و اون فهمید

کم بعیش انا بس

تا کی زنده بمونم، بسه دیگه

أعشقتها

عاشقش شدم

ویلی ویلی بس

وای وای، بسه

یقلبی أدردش

قلبم من می گه

طحت فحبها هیا هیا بس

عاشقش شدم، فقط اون و بس

جننتی خبلتنی بحلاها یننتنی

مجنونم کرد، دیوونه ام کرد، با زیباییش مجنونم کردم

دوختنی أذبحتنی بجمالها موتتنی

گیجم کرد، من رو کشت، با زیباییش من رو کشت

دانلود و ترجمه آهنگ هله هله از ولید الشامی

دانلود و ترجمه آهنگ شاد هله هله از ولید شامی رو براتون آماده کردم. برای دانلود روی دکمه پایین کلیک کنید.

 

دانلود آهنگ هله هله

الله یدیم الضحکه

خدا این خنده ها رو نگه داره

ونبقى بحب ولهفه

و با عشق و شور بمونیم

ولا یحرمنی شوفه وجهک

و دیدن روی تو رو از من نگیره

من اصحى ومن اغفى

وقتی که بیدار می شم و می خوابم

ویهنینا بحبنا

و ما رو با عشقمون خوشحال کنه

ویبعد عنا الفرقه

و جدایی رو از ما دور کنه

یا توأم روحی اللی یشبهنی

ای همزاد جانم که شبیه منه

یاحب قلبی وعشقه

ای عشق قلب من

وهلا هلا

درود، درود

هلا باللی وفا

خوش آمد به کسی که وفا کرد

وبقلبی اکتفى

و به قلب من کفایت کرد

هلا بتالی الصبر

درود بعد از صبر

هلا بحب العمر

خوش آمد به عشق زندگی ام

احبک وبجنون

با جنون دوستت دارم

وعندی تسوى کون

برای من کل دنیایی

بعد قلبی هلا ومیه هلا

درود و صد بدرود

احبک بالسکوت

توی سکوت دوستت دارم

وانا بحبک اموت

و در عشقت می میرم

احبک وانا اصیح

دوستت دارم و این رو فریاد می زنم

وعلى وجهی اطیح

و با صورت زمین می خورم

بعد قلبی وهلا

دل من درود

هلا ومیه هلا

درود و صد بدرود

هلا ومیه هلا

درود و صد بدرود

وهلا هلا

درود، درود

باحاساسی ویاک

به احساس من با تو

ما اظن اله حدود

که فکر نمی کنم حدی داشته باشه

ما تهمنی الاحزان

غم ها برای من اهمیتی نداره

دام انته موجود

تا زمانی که تو باشی

وهلا هلا

درود و درود

لو فارقت عیونی

اگه از چشم ها جدا بشی

ما اصبر ولا لحظه

یه لحظه هم صبر نمی کنم

مثل المجنون اللی یعاند

مثل دیوانه ای که دست و پا می زنه

بس بوجهک ارضى

فقط با روی تو راضی می شم

مالقیت أحد مثلک

کسی مثل تو پیدا نکردم

وما اظن مثلک ألقی

و فکر نکنم مثلت پیدا کنم

ومن الیوم یمر بدونک

و اگه روزی بدون تو باشم

تلقاه ضایج خلقی

می بینی که کج خلقی می کنم

هلا بالأدمنت

درود به کسی که معتادش شدم

بی وتعلقت

و بهش وابسته شدم

الأول والاخیر

همون اول و آخر

اللی یحب بضمیر

کسی که از ته دل دوست داره

ابوسه والعسل على شفتی یظل

می بوسمش و عسل روی لب هام می مونه

بعد قلبی هلا

دل من درود

هلا ومیه هلا

درود و صد بدرود

جناحی البیه اطیر

بال من که با تو پرواز می کنم

وعلى الغیمه اصیر

و بالاتر از ابرها می رم

کلش مو قلیل

خیلی نه کم

اموتن ع الثقیل

برای تو گرانبها می میرم

بعد قلبی هلا

دل من درود

هلا ومیه هلا

درود و صد بدرود

وهلا هلا

درود، درود

باحاساسی ویاک

به احساس من با تو

ما اظن اله حدود

که فکر نمی کنم حدی داشته باشه

ما تهمنی الاحزان

غم ها برای من اهمیتی نداره

دام انته موجود

تا زمانی که تو باشی

وهلا هلا

درود و درود

دانلود و ترجمه آهنگ طیر انت از ایفان ناجی

این هم یک آهنگ شاد دیگه از ایفان ناجی، طیر انت و انی الگاع

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود آهنگ طیر انت و انی الگاع

طیر انت وانی الکاع لابد تحط یوم

تو پرنده ای و من زمین، بالاخره یه روز می نشینی

طیر انت وانی الکاع لابد تحط یوم

تو پرنده ای و من زمین، بالاخره یه روز می نشینی

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

فارکنی علک فوک مابین الغیوم

من رو ترک کن، بالای ابرها معلق بمون

فارکنی علک فوک مابین الغیوم

من رو ترک کن، بالای ابرها معلق بمون

من اتزخ مطر دنیاک ترجعلی مهموم

وقتی هوات ابری بشه، ناراحت بر می گردی

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

امشی ما عندی ای شک

برو، من هیچ شکی ندارم

ترجع لحضنی عشک

به آغوش من، لونه خودت بر می گردی

یعنی قابل اغشک انی

حاضرم باهات شرط ببندم

اتحملت یما یما روح ودرب السلامه

چه چیزها که نکشیدم، برو سفرت سلامت

تیجی تمشی بندامه ثانی

بالاخره یه روز با ندامت بر می گردی

طَیَّرَ أَنْتِ وانِییَ الکاع لِأُبْد تُحَط یَوْم

تو پرنده ای و من زمین، بالاخره یه روز می نشینی

طَیَّرَ أَنْتِ وانِییَ الکاع لِأُبْد تُحَط یَوْم

تو پرنده ای و من زمین، بالاخره یه روز می نشینی

ترجعلی ترجعلی مُتَطَیِّر لِلدَوْم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

ترجعلی ترجعلی مُتَطَیِّر لِلدَوْم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

سنین اتعب انی وضاع کل التعب ذاک

سالها من زحمت کشیدم، همش به باد رفت

سنین اتعب انی وضاع کل التعب ذاک

سالها من زحمت کشیدم، همش به باد رفت

وکفاتی وکفاتی ما غزرت ویاک

تلاش هام تلاش هام، هیچ کدوم نمک نداشت

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

یا طیر دنیا تدور بیک وبلیاک

ای پرنده، دنیا تو رو می چرخونه و بدون تو هم می چرخه

یا طیر دنیا تدور بیک وبلیاک

ای پرنده، دنیا تو رو می چرخونه و بدون تو هم می چرخه

وما حد ما یعرف غیر اللی رباک

و هیچ کس نخواهد فهمید، به جز من که بزرگت کردم

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

أَمْشِی ما عِنْدِی أَیْ شِکّ

برو، من هیچ شکی ندارم

تُرْجَع لِحِضْنِی عُشّکَ

به آغوش من، لونه خودت بر می گردی

یُعَنِّی قابِل أَغْشَکِ أَنِی

حاضرم باهات شرط ببندم

اتحملت یما یما رَوَّحَ وَدَرِبَ السَلامَه

چه چیزها که نکشیدم، برو سفرت سلامت

تیجی تُمْشِی بِنَدامَه ثانِی

بالاخره یه روز با ندامت بر می گردی

خاین نکرت بساع لبروحه شالک

خائن، چه زود انکار کردی کسی که تمام جونش بلندت کرد

خاین نکرت بساع لبروحه شالک

خائن، چه زود انکار کردی کسی که تمام جونش بلندت کرد

تغدرنی تغدرنی وتربح عبالک

من رو فریب می دی، فکر می کنی که سود می کنی

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

قبلی نسیت شلون جان انت حالک

یادت رفت قبل من حالت چطور بود

قبلی نسیت شلون جان انت حالک

یادت رفت قبل من حالت چطور بود

سویت لک مامر حتى بخیاک

برات چیزهایی انجام دادم که به ذهنت هم نمی رسید

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

دانلود آهنگ عربی حلو حلو همراه با ترجمه

ترجمه یک آهنگ شاد و پرطرفدار به نام حلو حلو از مصطفی عبدالله، به همراه لینک دانلود و متن آهنگ
امیدوارم که لذت ببرید از شنیدنش.

حلو حلو انت شکد حلو

خوشگل، خوشگل، تو چقدر خوشگلی

ماشایف کمر انی یطلع بالنهار

هیچ ماهی ندیدم که روز بیاد بیرون

وبیه مدری شصار

نمی دونم چی سرم اومد

وجهه مو طبیعی هذا خله قلبی بنار

قیافه اش معمولی نیست، دلم رو تو آتیش گذاشت

وما اکدر اعوفنه هوه بروحی صار

نمی تونم ترکش کنم، تو جونم لونه کرده

وحبه ساکن بقلبی وعقلی بحبه طار

عشقم تو دلم ساکن شده و عقلم از عشقش پرواز کرده

مثله ماشفت غالی دخت والله دخت

مثل اون عزیز ندیدم، به خدا گیج شدم

اول مره احب واحد واتخبل علیه

اولین بار عاشق یکی می شم و براش دیوونه می شم

وروحی تبقى بی

و روحم پیشش مونده

والله اعوف الدنیا کلها من الزم ادی

به خدا کل دنیا رو فراموش می کنم وقتی دستش رو می گیرم

دایخ بی صرت انی وما اکدر انام

درگیرش شدم و اصلا نمی تونم بخوابم

بالحب اصلی میه بالمیه واصلی بالغرام

تو عشق صد در صد اصیلم و اصالتم در عشق بازیه

وانی حبه صدکونی متت والله متت

باور کنید دوسش دارم و به خدا دارم می میرم

ماشایف کمر انی یطلع بالنهار

هیچ ماهی ندیدم که روز بیاد بیرون

وبیه مدری شصار

نمی دونم چی سرم اومد

وجهه مو طبیعی هذا خله قلبی بنار

قیافه اش معمولی نیست، دلم رو تو آتیش گذاشت

دانلود آهنگ حلو حلو

دانلود و ترجمه آهنگ عربی “زمانی یا زمانی علی الصخر رمانی”

آهنگ جدید زمانی یا زمانی علی صخر رمانی از فیصل الصالح به همراه ترجمه و متن ترانه رو براتون نوشتم. البته اسم اصلی اش فتره نقاهه به معنی دوران نقاهت هست. فقط چون از این آهنگای شیش و هشته خیلی رو ترجمه حساس نشدم. برای پخش آنلاین که از همین ساندکلاد می تونید استفاده کنید.

دانلود آهنگ زمانی یا زمانی

خلاص انا الحین                         الان دیگه تموم کردم
ماعد افکر فیک                           دیگه به تو فکر نمی کنم
روح الله یهدیک                          برو، خدا به همراهت
خلنی عایش حیاتی                     بذار زندگی مو بکنم
مابی اقولک شی                          طاقت ندارم چیزی بهت بگم
روحی عافتک روح                       روحم تو رو ترک کرده، برو
هالحظه انا عایش                       الان دیگه بعد از تو دارم
والله فتره نقاهه                          تو دوران نقاهت زندگی می کنم

وش اللی غیر حالی                      چه چیزی حالم رو تغییر داد؟
من بعد فرقا الغالی                      بعد از رفتن یار گرامی
خلانی احاتی وانا                         باعث شده نگرانش بشم
ناسی اصلاً مکانه                        با این که اصلا جاش رو یادم نیست
عشمنى على الفرقا                       توی فراق به من امید داد
خلانی على الوحده                      ولی آخرش من رو تنها گذاشت
احاتی کل لحظه راحت                نگران همه لحظاتی هستم
من عمری انا ویاه                        که از عمرم با اون گذشت

زمانی یا زمانی                            روزگار من، روزگار من
على الصخر رمانی                       من رو زمین زد
 ویلی انا یاویلی                          وای بر من، وای بر من
ذبت بحبه ثانی                           دوباره به عشقش گرفتار شدم
توب توب توب التوبه                   توبه کن، توبه کن، توبه
حبه مانی صوبه                          دیگه طرفش نیستم
 خله بعید عنی                            بذار از من دور باشه
ما امشی على دروبه                     دیگه به راه اون نمی رم

لینک دانلود آهنگ زمانی یا زمانی:

دانلود آهنگ زمانی یا زمانی