لیست آهنگ های ترجمه شده ایفان ناجی


ترجمه آهنگ مینلام از ایفان ناجی

مینلام ومینلام

قابل سرزنش نیست قابل ملامت نیست

کلمن الیه ما دام

هر کسی که با من نموند

محد عمل بصله ویای

هیچ کس با من با اصالت عمل نکرد

متغیر ویه الایام

روزها با من متغیر بودند

کلها تحب ونینی

همه آه و ناله من رو دوست دارند

عاجبها دمعه عینی

همه از اشک چشم من خوششان می آید

یاویلی علما یوفون

ای وای من بر کسایی که وفا نمی کنند

ضیعو تعب سنینی

تلاش سال های زندگی من رو ضایع کردند

ایاهو السمع غرقان باخر کلامه

کی صدای آخرین کلمات غریق رو شنید؟

ای نفس الکلام الیوم قلتا بغرامه

همون کلماتی که در روزهای عاشقی اش ادا کردم

غایب ونا بلیاه عایش نتاها

غایب است و من بدون او زندگی تباهی دارم

اسمعلی دقه باب وتعب وراها

صدای در را می شنوم و به دنبال آن خسته می شوم

ای غایب ونا بلیاه عایش نتاها

غایب است و من بدون او زندگی تباهی دارم

اسمعلی دقه باب وتعب وراها

صدای در را می شنوم و به دنبال آن خسته می شوم

مینلام ومینلام

قابل سرزنش نیست قابل ملامت نیست

کلمن الیه ما دام

هر کسی که با من نموند

محد عمل بصله ویای

هیچ کس با من با اصالت عمل نکرد

متغیر ویه الایام

روزها با من متغیر بودند

و مبتلیه های العین دوم بدمعها

این چشم دایم به اشک هایش مبتلا است

شایفتا من الناس کلش وجعها

آنچه از مردم دیه داست همه دردهایش است

امرلها شبعت موت روحی التحبک

بهش سر بزن از مرگ سیر شد جان من که تو را دوست دارد

هون علیها الشوق موتها تعبت

بر آن آسان بگیر که اشتیاقت او را کشت و خسته کرد

إباوعلی شوف شلون بالفرقا حالی

نگاه کن و ببین که حالم در فراقت چگونه است

حتى بخیالی القاک وحضن خیالی

حتی در خیالم تو را می بینم و خیالم را بغل می کنم

مینلام ومینلام

قابل سرزنش نیست قابل ملامت نیست

کلمن الیه ما دام

هر کسی که با من نموند

محد عمل بصله ویای

هیچ کس با من با اصالت عمل نکرد

متغیر ویه الایام

روزها با من متغیر بودند

ای وقفت بعد مترید هل دنیا تمشی

این دنیا ایستاده است و نمی خواهد دیگر حرکت کند

وضوجه بعد بالعین ما یحلى کل شی

بدبختی در چشم من است و هیچ چیز زیبا نیست

الیش التحبه الروح خلاها تبچی

چرا کسی که جان دوستش دارد گذاشت که گریه کند؟

عن یا جرح یا ضیم یا حسره احچی

از کدام زخم کدام بدبختی کدام حسرت بگم؟

تدری شوکت انساک یا اغلى الاحباب

می دونی کی تو را فراموش خواهم کرد عزیز ترین؟

بیوم التجی وتشوف غطانی التراب

روزی که بیای و ببینی که خاک مرا پوشانده است

دانلود و ترجمه آهنگ طیر انت از ایفان ناجی

این هم یک آهنگ شاد دیگه از ایفان ناجی، طیر انت و انی الگاع

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود آهنگ طیر انت و انی الگاع

طیر انت وانی الکاع لابد تحط یوم

تو پرنده ای و من زمین، بالاخره یه روز می نشینی

طیر انت وانی الکاع لابد تحط یوم

تو پرنده ای و من زمین، بالاخره یه روز می نشینی

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

فارکنی علک فوک مابین الغیوم

من رو ترک کن، بالای ابرها معلق بمون

فارکنی علک فوک مابین الغیوم

من رو ترک کن، بالای ابرها معلق بمون

من اتزخ مطر دنیاک ترجعلی مهموم

وقتی هوات ابری بشه، ناراحت بر می گردی

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

امشی ما عندی ای شک

برو، من هیچ شکی ندارم

ترجع لحضنی عشک

به آغوش من، لونه خودت بر می گردی

یعنی قابل اغشک انی

حاضرم باهات شرط ببندم

اتحملت یما یما روح ودرب السلامه

چه چیزها که نکشیدم، برو سفرت سلامت

تیجی تمشی بندامه ثانی

بالاخره یه روز با ندامت بر می گردی

طَیَّرَ أَنْتِ وانِییَ الکاع لِأُبْد تُحَط یَوْم

تو پرنده ای و من زمین، بالاخره یه روز می نشینی

طَیَّرَ أَنْتِ وانِییَ الکاع لِأُبْد تُحَط یَوْم

تو پرنده ای و من زمین، بالاخره یه روز می نشینی

ترجعلی ترجعلی مُتَطَیِّر لِلدَوْم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

ترجعلی ترجعلی مُتَطَیِّر لِلدَوْم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

سنین اتعب انی وضاع کل التعب ذاک

سالها من زحمت کشیدم، همش به باد رفت

سنین اتعب انی وضاع کل التعب ذاک

سالها من زحمت کشیدم، همش به باد رفت

وکفاتی وکفاتی ما غزرت ویاک

تلاش هام تلاش هام، هیچ کدوم نمک نداشت

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

یا طیر دنیا تدور بیک وبلیاک

ای پرنده، دنیا تو رو می چرخونه و بدون تو هم می چرخه

یا طیر دنیا تدور بیک وبلیاک

ای پرنده، دنیا تو رو می چرخونه و بدون تو هم می چرخه

وما حد ما یعرف غیر اللی رباک

و هیچ کس نخواهد فهمید، به جز من که بزرگت کردم

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

أَمْشِی ما عِنْدِی أَیْ شِکّ

برو، من هیچ شکی ندارم

تُرْجَع لِحِضْنِی عُشّکَ

به آغوش من، لونه خودت بر می گردی

یُعَنِّی قابِل أَغْشَکِ أَنِی

حاضرم باهات شرط ببندم

اتحملت یما یما رَوَّحَ وَدَرِبَ السَلامَه

چه چیزها که نکشیدم، برو سفرت سلامت

تیجی تُمْشِی بِنَدامَه ثانِی

بالاخره یه روز با ندامت بر می گردی

خاین نکرت بساع لبروحه شالک

خائن، چه زود انکار کردی کسی که تمام جونش بلندت کرد

خاین نکرت بساع لبروحه شالک

خائن، چه زود انکار کردی کسی که تمام جونش بلندت کرد

تغدرنی تغدرنی وتربح عبالک

من رو فریب می دی، فکر می کنی که سود می کنی

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی

قبلی نسیت شلون جان انت حالک

یادت رفت قبل من حالت چطور بود

قبلی نسیت شلون جان انت حالک

یادت رفت قبل من حالت چطور بود

سویت لک مامر حتى بخیاک

برات چیزهایی انجام دادم که به ذهنت هم نمی رسید

ترجعلی ترجعلی متطیر للدوم

بر می گردی، بر می گردی، تا ابد که پرواز نمی کنی