لیست آهنگ های ترجمه شده جرج وسوف


ترجمه آهنگ خسرت کل الناس از جرج وسوف

این آهنگ هم به درخواست یکی دیگه از خواننده های وبسایت ارغنون هست. راستش من جرج وسوف رو زیاد نمی شناسم و زیاد گوش ندادم. ولی کلا آهنگ هایی که درخواست داده می شه رو توی اولویت می ذارم. متن آهنگ رو دوست داشتم و آهنگسازی هم خیلی خوبه. ولی راستش صداش رو دوست ندارم. شاید هم نسخه خوبی از آهنگ نیست. اگه کسی می شناسه به من راهنمایی کنه.


خسرت کل الناس على شانو

همه مردم رو به خاطرش از دست دادم

وعلى شانو استحملت اللوم

و به خاطرش، سرزنش ها رو تحمل کردم

ازای بعد دا کلو یسیبنی

چطور بعد از همه این ها من رو ترک می کنه؟

ما تصورتش غدروا فی یوم ..

حتی یه روز هم فکر نکردم بهم خیانت کنه

کانت روحی فی ایدو وخاننی

روحم در دست هاش بود و بهم خیانت کرد

رجعت روحی وهوا خسرنی

روحم رو پس گرفتم و اونه که من رو از دست داده

انا ما ظلمتش یاللی ظالمنی

من به تو ظلم نکردم، ای که به من ظلم می کنی

یا بخت اللی بات مظلوم

خوش به حال کسی که ستم دیده بخوابه*

انا من قلبی بقولک شکرا یا بایعنی

من از ته دلم می گویم مرسی، ای که من رو می فروشی

ما استنتش علیا کتیر وانت خادعنی

خیلی طول نکشید که من رو فریب دادی

بدعی یا ریتک بعدی عطول تعیش مرتاح

دعا می کنم که بعد از من همیشه راحت زندگی کنی

علشان تبقى فی حالک وفی حالی تسیبنی

که همیشه توی حال خودت باشی و من رو به حال خودم بذاری

کانت روحی فی ایدو وخاننی

روحم در دست هاش بود و بهم خیانت کرد

رجعت روحی وهوا خسرنی

روحم رو پس گرفتم و اونه که من رو از دست داده

انا ما ظلمتش یاللی ظالمنی

من به تو ظلم نکردم، ای که به من ظلم می کنی

یا بخت اللی بات مظلوم ..

خوش به حال کسی که ستم دیده بخوابه

خسرت کل الناس على شانو

همه مردم رو به خاطرش از دست دادم

وعلى شانو استحملت اللوم

و به خاطرش، سرزنش ها رو تحمل کردم

ازای بعد دا کلو یسیبنی

چطور بعد از همه این ها من رو ترک می کنه؟

ما تصورتش غدروا فی یوم ..

حتی یه روز هم فکر نکردم بهم خیانت کنه

بکرا ح تعرف بکرا حتندم عالماضی

فردا خواهی فهمید، فرا از گذشته پشیمون می شی

بس خساره ح یجرى دا کلو على الفاضی

ولی متاسفانه همه اینها فایده ای نخواهد داشت

انت جنیت ما تجیش تقولی یا ریت

تو جنایت کردی، نیای به من بگی “ای کاش”

انا دلوقتی بعیش من غیرک وانا راضی ..

من اون موقع بدون تو زندگی می کنم و راضی هستم

کانت روحی فی ایدو وخاننی

روحم در دست هاش بود و بهم خیانت کرد

رجعت روحی وهوا خسرنی

روحم رو پس گرفتم و اونه که من رو از دست داده

انا ما ظلمتش یاللی ظالمنی

من به تو ظلم نکردم، ای که به من ظلم می کنی

یا بخت اللی بات مظلوم ..

خوش به حال کسی که ستم دیده بخوابه

خسرت کل الناس على شانو

همه مردم رو به خاطرش از دست دادم

وعلى شانو استحملت اللوم

و به خاطرش، سرزنش ها رو تحمل کردم

ازای بعد دا کلو یسیبنی

چطور بعد از همه این ها من رو ترک می کنه؟

ما تصورتش غدروا فی یوم ..

حتی یه روز هم فکر نکردم بهم خیانت کنه

 

 

*  خوش به حال کسی که مظلوم بخوابه، یه ضرب المثل عربیه به این معنا که آدم بهتره تا ستم دیده باشه تا ستم کار، و در بین این دو تا، خوش به حال کسی که ستم دیده شب رو بخوابه!