لیست آهنگ های ترجمه شده دسته‌بندی نشده


ترجمه انا نسیتک از جنات

انا نسیتک علی فکره

راستی، تو رو فراموش کردم

وحیاتى هعیشها من بکره

از فردا زندگی خودم رو زندگی می کنم

محیت عمرى الی عیشته معاک

زندگانی که با تو داشتم رو پاک کردم

ماسبتش حاجه للذکرى

هییچ چیزی برای خاطره هم نمونده

جراحی داوتها میت مره

زخم هام رو صد بار مداوا کردم

وحبک اترمى بره

و عشقت رو بیرون انداختم

ولو فیا حاجات فاکراک

و اگه چیزی دارم که منو به یادت می اندازه

خدها معاک بالمره

همه رو با خودت ببر

مافیش اسف مافیش اعذار

جای هیچ تاسف و معذرت خواهی نیست

مفیش ولا شئ ینسینى

چیزی نیست که بذاره فراموش کنم

لا تتأثر ولا تنهار

شرمنده و ناراحت نشو

کفایه سقتط من عینى

کافیه از چشمم افتادی

فریحنى ومترجعلیش

راحتم کن و دیگه بر نگرد

عایز ترجعلی تأذینى

کم مونده برگردی و دوباره اذیتم کنی

یا واخد من حیاتى کتیر

ای کسی که کلی از زندگیم رو بردی

معدلکشى خلاص تأثیر

دیگه هیچ تاثیری روی من نداری

افکر فی الرجوع ده کلام

دوباره به برگشتنت فکر کنم؟ چه حرفیه!

فی حد فى المه عاد تفکیر

مگه کسی که چنین دردی داره به این فکر می کنه؟

انا استحملت للاخر

من تا آخرش تحمل کردم

وادینی بقیت علی الاخر

دیگه کارم تموم شده

ده الی فیا عملته حرام

کاری که تو با من کردی گناه داشت

میعملهوش واحد کافر

هیچ کافری این کار رو نمی کنه

مفیش اسف مافیش اعذار

جای هیچ تاسف و معذرت خواهی نیست

مفیش ولا شئ ینسینى

چیزی نیست که بذاره فراموش کنم

لا تتأثر ولا تنهار کفایه

شرمنده و ناراحت نشو

سقتط من عینى

کافیه از چشمم افتادی

فریحنى ومترجعلیش

راحتم کن و دیگه بر نگرد

عایز ترجعلی تأذینى

کم مونده برگردی و دوباره اذیتم کنی