لیست آهنگ های ترجمه شده لین حایک


ترجمه آهنگ عربی عم بکبر از لین حایک

ترانه درخواستی عم بکبر به معنی دارم بزرگتر می شم به درخواست یکی از عزیزان که اسمش رو ننوشته بود ترجمه می کنم.

ترانه قشنگ و با صدای دلنشینیه. امیدوارم لذت ببرید.

 

 

عم بکبر کل یوم عن یوم

روز به روز دارم بزرگتر می شم

احساسی عم یتغیر

احساسم تغییر می کنه

عم بکبر کل یوم عن یوم

روز به روز دارم بزرگتر می شم

عم شوف الدنی اکتر

دنیا رو بیشتر و بهتر می بینم

عم شوف الصوره اوضح

تصویر دنیا رو واضح تر می بینم

عالم کإنو مسرح

می بینم که عالم شبیه یک نمایشه

ناس بتغدر و بتجرح

مردم خیانت می کنند و زخمی می کنند

ناس بعینی عم تصغر

مردم به چشمم دارن کوچک تر میان

عم بحلم نرتاح و نعیش

خواب می بینم که راحت می شیم و زندگی می کنیم

من غلطنا نتعلم

از اشتباهاتمون درس می گیریم

عم بحلم ما نخاف ما نضیع

خواب می بینم که نمی ترسیم، گم نمی شیم

ما نتعذب ما نندم

عذاب نمی کشیم و پشیمون نمی شیم

یا بکرا شو مخبیلی

ای فردا، چی برام پنهان کردی

یا ایام ضحکیلی

ای روزها برام بخندید

من حقی علقلیله

حداقل این حق رو دارم

انی ابقى عم بحلم

که باز هم خواب ببینم