لیست آهنگ های ترجمه شده نانسی عجرم


ترجمه آهنگ اعمل عاقله از نانسی عجرم

ترجمه آهنگ أعمل عاقله یعنی عاقلانه عمل کنم از نانسی عجرم

کل یومین یبعد ویسبنی واتمنی بحبه بیحسبنی

هر دو روز من رو ترک می کنه و من آرزو دارم دوستم داشته باشه

هفضل کده سایباه یعذبنی وینسى هوایا

این طور بهتره که من رو ترک کنه و عذابم بده و زیاد فراموش کنه؟

یبعد عنی وانادی علیه واللی نبات فیه بنصبح فیه

ازم دوری می کنه و من صداش می کنم ولی باز روز از نو روزی از نو

بس لامتى انا کده ها نادیه یا قلبی کفایه

ولی تا کی من هی صداش کنم؟ ای دل من بس کن

انا ملیت اتعب واتحمل وأعمل عاقله

من خسته شدم هی تلاش کنم و تحمل کنم و عاقلانه عمل کنم

انا على الحل ده معاه بصراحه مش متفأله

راستش رو بخوای من در مورد اون خوش بین نیستم

وعایزنی اسأل عنه الاول طیب مش سأله

و ازم انتظار داره مثل اوایل سراغش رو بگیرم، ولی نمی کنم

مهما حاولت یا قلبی اقوله مبیفرقش کلامی ده کله

هر چقدر سعی کردم بهش بگم ولی حرفم براش فرقی نداره

والموضوع مش عارفه انا حله بقالی لیالی

و چند شبه که نتونستم این موضوع رو حل کنم

کل ما یزعل منی یغیر عقله صغیر طبعه غریب

هر وقت ازم ناراحت می شه تغییر می کنه کوچک عقل می شه و طبعش غریب می شه

حد یقله بجد تعبت ده یاما جرالی

یه نفر بهش بگه که واقعا خسته شدم از این ماجرا ها

انا ملیت اتعب واتحمل وأعمل عاقله

من خسته شدم هی تلاش کنم و تحمل کنم و عاقلانه عمل کنم

انا على الحل ده معاه بصراحه مش متفأله

راستش رو بخوای من در مورد اون خوش بین نیستم

وعایزنی اسأل عنه الاول انا مش سأله

و ازم انتظار داره مثل اوایل سراغش رو بگیرم، ولی نمی کنم

انا ملیت اتعب واتحمل واعمل عاقله

من خسته شدم هی تلاش کنم و تحمل کنم و عاقلانه عمل کنم

انا على الحل ده معاه بصراحه أنا مش متفأله

راستش رو بخوای من در مورد اون خوش بین نیستم

وعایزنی اسأل عنه الاول طیب مش سأله

و ازم انتظار داره مثل اوایل سراغش رو بگیرم، ولی نمی کنم

ترجمه فارسی آهنگ حکایات الدنی از نانسی عجرم

ترانه حکایات الدنی یا داستان های دنیا از نانسی عجرم به همراه متن عربی و ترجمه فارسی رو براتون آماده کردم امیدوارم که لذت ببرید.

من غفوه عنیا

وقتی خواب چشمانم را ربود

ندهنى صوت بحبه

صدایی که دوستش داشتم مرا بیدار کرد

اخدتنى الحنیه

مهربانیش بر من چیره شد

وسهرت اللیله بقربه

و کل شب کنارش بیدار ماندم

وصار یجى عبالى

و همواره به او فکر می کردم

غالى وغالى

و عزیز و عزیزتر می شد

عرفت قیمه حالى عندن

ارزش خودم را پیش او یافتم

وعرفت شو تعبو

و دریافتم که چقدر تلاش می کند

هیک حکایات الدنى

حکایت های دنیا این چنین است

بتبتدى من الولدنى

از همان روز تولد شروع می شود

تایکبر حدا

اگر کسی بخواهد به بزرگی برسد

لازم یتعب حدا

لازم است که تلاش کند

وسنى بتسابق سنى

و هر سال از سال دیگر پیشی می گیرد

هیک حکایات الدنى

حکایت های دنیا این چنین است

هالصوت یسلملى

این صدای نوزاد برای من آرامش بخش است

بعده سنینه جداد

هنوز اول راه است و سال هایش تازه است

عالسمى بیرسملى

بر آسمان برای من نقاشی می کند

جوانح فرح وولاد

بال های شادی و کودکان را

ذکریات کتیره

خاطرات زیادی هست

لما کنت صغیره

زمانی که کودک بودم

کانت حدى سریرى الدنى

دنیا تا پای تختم بود

تشتى صلى واعیاد

و زمستان می شد و وقت شکرانه و کریسمس فرا می رسید

هیک حکایات الدنى

حکایت های دنیا این چنین است

بتبتدى من الولدنى

از همان روز تولد شروع می شود

تایکبر حدا لازم یتعب حدا

اگر کسی بخواهد به بزرگی برسد

لازم یتعب حدا

لازم است که تلاش کند

وسنى بتسابق سنى

و هر سال از سال دیگر پیشی می گیرد

هیک حکایات الدنى

حکایت های دنیا این چنین است

ترجمه آهنگ عربی بدنا نولع الجو از نانسی عجرم

بدنا نولع الجو والجو یولعنا

بیاید آتیش به پا کنیم و تو هواش حال کنیم

نسهر لطلوع الضو نحنا واللی معنا

همه با هم تا صبح بیدار بمونیم

قلک انا یاریت نضیع درب البیت

بهت می گم ای کاش راه خونه رو گم کنیم

والبیت یضیعنا

و خونه هم ما رو گم کنه

یاقلبی ضل اسهر وغنی لیل نهار

ای دل من تا صبح بیدار بمون و شب و روز آهنگ بخون

عیش الحب وضلک حب

عشق کن و همیشه عاشق باش

خلی السهره تشرقت نار

بذار شب بیداری مون آتیش به پا کنه

نحنا سهرانین ما تسأل احنا مین

ما شب زنده داریم، از ما نپرس کی هستیم

بدننا نرقص بدننا نغنی بدننا نبقى مبسوطین

بیاید برقصیم بیاید آهنگ بخونیم بیاید شاد باشیم

ترجمه و متن آهنگ امتی حاشوفک از نانسی عجرم

ترانه امتی حاشوفک به معنی کی تو را خواهم دید از نانسی عجرم خواننده مشهور و شناس عرب لبنانی رو براتون ترجمه کردم، امیدوارم که لذت ببرید. مثل همیشه ساندکلاد رو پخش کنید و از متن و ترجمه و موسیقی و آهنگ لذت ببرید

امتى هشوفک وحنتکلم وتلمس ایدى واغمض واحلم

کی تو را ببینم و با هم صحبت کنیم، تو دستم را لمس کنی و من چشمانم را ببندم و رویا ببینم

انا ویاک یانصیبى وقدرى ادینى فرصه العمر بیجرى

فقط من و تو باشیم ای قسمت و سرنوشت من، به من یک فرصت بده که این عمر گذران است

لسه فى عمرى ایام لسه لاول لمسه واخر همسه

هنوز در زندگی من روزهایی باقی مانده است، هنوز، برای اولین لمس و آخرین نجوا

قلبى بیدفى من نظراتک روحى بتصفى من لمساتک

دل من از نگاه های تو گرم می شود، و روحم از لمس کردن های تو زلال می گردد

احضن ایدى ونن عنیا حلوه الدنیا بالحنیه

دستم را بگیر و چشمانم را از خودت سرشار کن، چرا که دنیا با مهربانی زیباست

خدى فى خدک وانا مش قدک ومفیش قبلک ومفیش بعدک

هرچند گونه ام روی گونه تو است، ولی مانند تو نیستم، برای من هیچ کس قبل تو نبوده، و هیچ کس بعد تو هم نخواهد بود